Förmedlade ord

Änglars Ord

Vi är En och samma

Universums hjärta och våra andliga vänner

Livets teater

Meditation

Shamanen i mig

Målet

Mina väktares ljus

Gudinnan

Den största gåvan

Skapelsens kärna


Konst av Anne-lil Wihlstrand


** Änglars Ord **

**Till Dig från en Ängel**
En själ, ett hjärtas speglingar

Sätt Dig ner och tänk på mig
när Din dag inte blivit den dag
i lugn, tro, tillit och glädje Du brukar känna.
Känn min kärlek,
känn min omsorg,
vila tryggt i känslan av Mig.

Jag stödjer och leder Dig
tills Du samlat kraft för att lika målmedvetet
fortsätta Din väg i Ljus.

Konst av Anne-lil Wihlstrand

Tala med mig om Ditt hjärtas längtan så skall jag följa Dig

Stilla Dina sinnen, öppna Dina innersta rum och betrakta allt som finns att se.
Din längtan, Din saknad. Ja, alla Dina samlade erfarenheter.
Jag lyssnar och omsluter Dig med mina vingars värme
i gnistrande ljus av fullkomlig kärlek.
Mina händer smeker försiktigt Din kind, värmer Ditt förut så tillslutna hjärta.
Jag hjälper Dig sedan att blåsa liv i alla Dina slumrande känslor,
Din förträngda sorg och oro.
Tillsammans ser vi dem flyga iväg, likt bubblor av ljus
väl inneslutna för att sedan upplösas i solens strålar.

Jag ger Dig ro i tvivlens stund.

Jag ger Dig mod att förvandla Dina tidigare så begränsade mönster
till att vara den Du Är.
Jag ger Dig kraft att förverkliga Dina drömmar och önskningar.
Jag ger Dig styrkan att våga förändra det Du själv finner svårt att hantera.
Jag ger Dig kärlek, värme och omsorg.
Allt Du behöver för att gå vidare framåt i livet.
Din sanna essens skall genomtränga hela Dig
så Du aldrig mer behöver ifrågasätta eller tvivla på Dig själv.

Konst av Anne-lil Wihlstrand

Tjänande Ängel

Du kanske inte ser Mig
men jag finns alltid här för att leda Dig.
Vill Du veta hur jag ser ut,
så se Mig i den sprödaste blomma
och den mjuka dimman över sjön.
Du kanske inte hör Mig,
men lyssna till Mig
i tonerna från den ljuvast musik och alla de
visdomsfulla ord som skapats.

Jag är din tjänande Ängel och vän.
Jag hör alltid
Dina böner,
Din ängslan och tacksamhet.
Min värld finns alldeles intill
men är för Dig svår att se.
Men känn den
och möt Mig
i Dina ensamma stunder
och under nattens djupa sömn.

Konst av Anne-lil Wihlstrand

Stjärnan

Jag skriver en rad
för att ge Dig ett ord
som får bördan att lätta
för Dig på vår jord.
Små ord utav kärlek,
små ord utav tröst,
Jag ger Dig att samla på
djupt i ditt bröst.
Där hjärtat så mjukt,
så kärleksfullt slår
men sårat av sorgen
och dit saknaden når.
Jag ser Dig,
Jag hör Dig,
Jag hjälper Dig gärna.
Jag sänder till Dig under natten
en stjärna,
som lyser för Dig
på den stig där Du går.
Jag finns alltid nära Dig
hur Du än mår.

Konst av Anne-lil Wihlstrand

Vägvisaren

När jag sätter mig ner och tänker på Dig
så fångas mitt hjärta av känslan från Dig

Du leder mig framåt. Du vet var jag går.
Den tillit och uppmärksamhet som jag får,
går inte att finna bland de nära hos mig,
den fullkomliga kärlek jag känner från Dig.

Jag hör Dina ord, jag känner Din tröst.
Som Du vill förmedla igenom min röst.

Du skänker ett ljus  utav kärlek till mig
Jag tackar Dig stillsamt. Du är den del utav mig.

Konst av Anne-lil Wihlstrand

Förmedlade Ord

Nu är tiden inne för att gemensamt hjälpas åt att integrera den stråle av kärlek,
tillit, tolerans och förlåtelse Ni i djupet av ert innersta så väl känner igen.

Genom att tillåta Dig själv att svara ann på den törst Du måste släcka,
transformeras mer och mer ljus i Din varelse så Du kan tindra likt den starkast stjärna
och med en ljuskraft lika stor som solens magnifika styrka.

Alla törstande barn Ni möter kan då dricka av det överflöd av välsignat ljus Ni integrerat
i er jordiska kropp och börja söka ljuset inom sig själva.

Det finns inga krav, ingen önskan, vi vill bara ge er vårat stöd av kärlek, ljus och uppmuntran
som sporrar er att gå vidare till den uppgift Ni känner er manade att utföra.

Konst av Anne-lil Wihlstrand

Änglars Ord

Sätt Dig ner och tänk på mig
när Din dag inte blivit den dag
i lugn, tro, tillit och glädje Du brukar känna.
Känn min kärlek,
känn min omsorg,
vila tryggt i känslan av Mig.

Jag stödjer och leder Dig
tills Du samlat kraft för att lika målmedvetet
fortsätta Din väg i Ljus.

Konst av Anne-lil Wihlstrand

Jag finns vid Din sida

Du omsluts av mig.
Min storslagna ljuskraft
jag skänker till Dig.

Jag helar med färger,
med ord och med skratt
så Du har nu funnit en storslagen skatt.

Känn tillit och trygghet,
Du vet var jag finns.
Om Du saktar ner, fokuserar och minns.

Jag delar Din glädje
Jag följer Din "dans"
Jag helar Ditt hjärta
med ljuskraft och glans.

Du känner en kärlek en omsorg
från mig.
Din känsla är verklig
Jag stannar hos Dig.

Konst av Anne-lil Wihlstrand

Vi är manade att förverkliga den världen
Ni alla trodde var en illusion.

I sinom tid kommer allting genomsyras av Vår närvaro.
Du skall då med ljuset i Din ande få alla frågor besvarade.

Kärlekslågan ska lysa så starkt kring Din kropp
att ingenting kan störa Din uppgift.

Låt Dig varje dag väckas av Gudomlighetens solsken.
Var en del av Honom i allt Du företar Dig,
så skall Du belönas med andlig frid.
Frid och fred i Ditt hjärta,
Din kärleks blomma
Du vårdat och vattnat i centrum av Din jordiska kropp.
Villfaras eller räds ej de svårigheter Du möter,
för i kronan av Din hjässa skänker Vi Dig mod och styrka
på förvandlingens väg.

Ta Din bror, Din systers hand och led Dem till ljuset.
Tala till Dem,
ge Dem hopp i tvivlens stund
då De känner sig övergivna och åtskilda
från Gudomlighetens stråle.

Du har erfarenhet och visdom
att ledsaga Dina medmänniskor till andligt uppvaknande.
Tala från Ditt hjärtas blomma,
från ljuset av Mig så blir alla ord, alla svar uppenbara.

Välj Din vän, Din väg med omsorg.
Låt Dig ej förledas av människor som ej respekterar
den väg du valt att vandra.
Vakta Din tunga, Din tanke så inte dömandets ord
flyger iväg likt vinden för att följa
de energispår som strömmar likt osynlig väv omkring Er.
Då manifesteras den, i Din tro,
oskyldiga tanke, i Dina medmänniskor
och lägger mörker i dess väg.

Kunskapens nyckel har givits Dig.
Skicka den nu vidare till alla som önskar pröva dess kraft
att låsa upp dörrar till den inre värld
som i sin tur visar vägen till den andliga kunskapsbank
Ni alla bär inom Er.
Anne-lil Wihlstrand

Konst av Anne-lil Wihlstrand

Vi är En och samma
Du har upplevt längtan, sorgen, lyckan och kärleken på många olika sätt.
Alla livets olika aspekter har du mött under åren som gått.
I Dina samlade erfarenheter finns en aldrig sinande källa av visdom.
Öppna ditt hjärta , visa din kärlek, för alla dem som behöver Dig.
Vägled dem i mötet med sitt inre barn, sina inre behov, sitt inre ljus.
Hjälp dem att hela, balansera och släppa all den inre tyngd
som begränsar dem att upptäcka och finna Kärleken.
Kärleken till sin egen sanna natur, sitt hjärtas ljus
som väntar på att få lysa som en låga, stark och klar.

Vi är en och samma.

Vill Du att min ton skall genomtränga dina ord så blir det så.
Våra röster kan samverka i en välstämd symfoni
så många vill komma att lyssna.
Följer du bara varsamt melodin så kommer inget klinga falskt eller konstigt.
Var bara dig själv i ödmjuk respekt för det tillstånd
Du med så lång och stor stävan lyckats nå.

Mycket har det kostat men priset Du fått är kärlek, tillit, tro och balans.
Anne-lil Wihlstrand

Konst av Anne-lil Wihlstrand

 
Universums hjärta

och våra andliga vänner

De står bredvid oss och andas in vår längtan.
Redo att stödja oss i vårt andliga uppvaknande.
Drömmande, innanför våra slutna ögon
varseblir vi den värld
vi alla är komna ifrån.

Sanna, rena och rika är orden vi förnimmer och hör
från våra andliga vänner.
Förvalta dem i djupet av Dig
Och plocka fram dem när
Du känner Dig åtskild från
Allt som Är.

Universums hjärta. Allt som Är
förvandlar mörker till Ljus

Lev, andas, älska i Ljus.
Då finns ingen rädsla kvar.

Världen vi är en del utav
består av en myriad av energier, portar och frekvenser.
Med våra sinnen är möjligheten mycket liten att förstå.
Gud – Universums hjärta,
välsignade oss med glömska
då vi fick vår fysiska kropp.

Att minnas allt vi erfarit
från denna och andra verkligheter och våra tidigare liv
skapar bara längtan att lämna
den tyngre, materiella värld vi befinner oss i idag.

När vi känner tillit
Och våra sinnen förblir öppna
Skall denna parallella verklighet kännas mycket nära.
Dess existens är ingenting
vi behöver tvivla på.
I sinom tid kommer allt
att erfaras Dig.
Anne-lil Wihlstrand

Konst av Anne-lil Wihlstrand

Livets teater
Är vi ”frivilligt” skådespelare i en teater eller figurer i ett dataspel, dirigerat av
några som vill hålla oss alla i schack.....?

Min uppfattning och övertygelser är att människan föds med en fri vilja. Att endast vi väljer, genom tanke och känsla, hur vi ska förhålla oss till allt i livet.
Allt annat är en illusion.

Vi som har vår plats i det ”moderna” samhället, tror många gånger att vi är ensamma, hårt arbetande individer som endast kan förtjäna gott rykte och respekt genom nitiskt arbete, eget hus, ekonomiska tillgångar och helst av allt, en fin titel.

Vill vi leva enligt principerna i denna betygskala som de stora flertalet följer, så är möjligheten som störst att göra så eftersom den mest påverkande kollektiva kraften, medvetandefältet runt jorden, sänder ut dessa signaler . Vi kan påverkas, men jan alltid välja hur vi vill göra, tänka, känna om det som Är.

Att leva, njuta av livet, våra barn ,olika relationer, naturen, konst, musik, litteratur, härliga livsbejakande upplevelser och intressen är något de flesta prioriterar längst ner på ”betygskalan”. Den "betygskala" vi människor skapat genom den mentala påverkan, som sedan blivit mer eller mindre ”permanent” i det kollektiva medvetandet. Denna skala vi ofta mäter oss själva och alla andra i är något som motarbetar vår utveckling att vara och förbli fria i ande, själ och kropp.

Vi fastnar i och följer lätt detta lag och rätt system som finns oskrivna
generationer tillbaka.

Enligt min tro och filosofi är vi är här för att finna vår sanna essens, för att verka och vara i den villkorslösa kärlekens kraft. Släppa fokus på oss själva som en avskild individ, åtskild från Allt och Alla .

Kärleken till Allt och Alla. Respekt och hänsyn till Allt och Alla är det enda vi egentligen vill och behöver rikta våra tankar till för att finna fred och frid i oss själva och livet.

Att älska och bli älskade Förstå att vi alla är ett, sammanlänkande med Allt som är. Vackra och strålande varelser, en Gudomlig spegling av det högsta.

Vi behöver och måste inte spela med i det skådespel egots krafter har regisserat.

Att ha modet och vara stark, stå utanför detta skådespel. Betygsatt, värderad som en annorlunda, kanske lite underlig och ifrågasättande, i andras ögon sett, ”besvärlig” person, är inte alltid enkelt att bära.

Om vi undviker att ”manipuleras” av den stora massans likriktade åsikter och värderingar så ger vår styrka, vårt mod än mer kraft och motivation att vara sanna mot oss själv, våra ståndpunkter, åsikter, filosofier kring livet och dess helhet. Vi ger oss själva tillåtelse att vara den människa vi Är.

Vila i Dig, ditt inre. Var ödmjuk, stolt över den underbara, annorlunda människa du är. men egentligen är du inte alls annorlunda........ Du har bara gett dig själv tillåtelse att uttrycka de egenskaper, förmågor, erfarenheter, visdom och filosofi du kom till jorden för att sprida och utveckla än mer. Kanske är du mer känslig och ifrågasättande? Du kanske ser, upplever, mer av verkligheten och människor än andra? Eller är det så att du inte har förmågan eller kan fungera i arbetslivet som de flesta ? Kom då ihåg och påminn dig själv att livet är mer än att vara en figur, en skådespelare i detta

Livets teater.

Anne-lil Wihlstrand

Konst av Anne-lil Wihlstrand

Meditation
Svala energier närmar sig långsamt.
Jag känner den kyliga vinden
över hela min kropp.
Öppnar ögonen och ser ljuslågorna
livligt röra sig i den kalla vinden
som sveper in likt dimslöjor i mitt rum.
Sveper filten ännu lite närmare min kropp,
ler i kärlek över Erat besök.
Här hos mig.

I tålmodig väntan
lyssnar ni efter min önskan om kommunikation,
när helst jag behöver erat stöd, eller hjälp, inspiration,
eller bara en bekräftelse på att jag
aldrig är ensam.

Fragment av miljöer, människor
lockar mig att börja fantisera.
Skänker dessa slöjor av tankar
ingen energi utan släpper allt
Jag är Gudomligt sammankopplad genom en osynlig energisluss
med Källan, Ljuset
allt som Är.

Genom alla mina sinnen
upplever jag färger, bilder, känslor,
gåvor och symboler.
Jag blir en del av detta ljusfyllda skådespel
och gläds över alla rikedomar jag tar emot. Moder jord

påkallar min uppmärksamhet och ropar tyst
- Glöm inte att Dina rötter
bör vara djupt rotade i mitt inre.
Du behöver inte vara
Här eller Där.

Med huvudet bland molnen
och fötterna djupt förankrade i Moder jord
skapas den Gudomliga balansen.

Vi,
Du och Jag,
Alla som vill
kan påkalla himmelen och jordens uppmärksamhet.
Då manifesteras den outtömliga tillgången
av kärleksfulla energier i
våran ande, själ och kropp.

Anne-lil Wihlstrand

Konst av Anne-lil Wihlstrand

Shamanen i mig

Förtrollande magiskt berörande
hör jag shamantrummans slag.
Vibrationen,
dina tankar att hela mig
vandrar långsamt igenom min kropp.
Minnen väl dolda och gömda
uppenbaras inför mina ögon.
Helande kraftfulla energier
får hela min varelse, min själ, min ande
och varje liten cell att våga,
vilja se den Jag är.

I mitt liv har jag sökt
inte känt mig hemma i mig själv,
bara gammal, mycket gammal,
aldrig ett barn, bara någon som betraktat, känt, sett och
anpassat sig efter allas dolda känslor,
smärtor och tankar.

Hittat hem,

hittat

en del av mig,
min själ, min ande, min kropp.
Förstår nu vad jag längtat till.
Förstår vem jag egentligen är.

Att föra ner himlen till Moder jord,
förena dessa energier
och använda de gåvor jag så länge dolt.
Att hela, se, beröra, förtrolla.

Tårar, tusen tårars sår är läkta.
Jag går vidare ensam, stark, trygg
med kärleksfullt stöd
från mina Andliga vänner.

Anne-lil Wihlstrand

Konst av Anne-lil Wihlstrand

Målet

Med stort tålamod, nyfikenhet och envis strävan

söker Du Dig framåt

för att förstå jorden, universum,

Gud alltings existens.

Att hitta alla svar Du så djupt inom Dig längtar efter

är ibland en mödosam väg.

Belöningar i form av plötsliga insikter gör att Du med förnyad kraft

kan gå ännu ett steg framåt

för att till slut finna målet för Din längtan.
Anne-lil Wihlstrand

Konst av Anne-lil Wihlstrand

Mina väktares ljus
Vilar i kärlek.
Dricker gnistrande skålar
med mina väktares ljus.
Tillit.
Omsluten av tröstande toner, läkande sång,
värmande omsorg och närhet.

Fyller min själ
med alla regnbågens färger
i ett spektrum av ljus.
Vaknar till.
Upplever ännu en gång
känslan av

Tillit.

Anne-lil Wihlstrand

Konst av Anne-lil Wihlstrand

Gudinnan

Väck kvinnan och Gudinnan inom Dig.
Älska, glädjs över allt du Är
Allt du blivit.

Öppna hjärtats port för den Gudomliga stråle
som står redo att befrukta varje cell
med kärleken, skönheten och helhetens harmoni.
Då kommer du som kvinna och Gudinna,
sprida och vara det Ljus av innerlig kärlek, härlighet
människan och jorden väntat på
för att integrera och transformera .
För allting och allas helande.
Vill i detta sammanhang nämna en bok jag fick av fil dr.Sophia Lövgren.
Författaren till boken "Gudinnan och holismen"
En bok jag varmt vill rekommendera alla att läsa.
En unik bok som fokuserar vetenskapliga perspektiv på samhället och människan
Samt andlig vägledning om egenmakt, kreativt och intuitivt skapande.
Visionary Life

rainbow_kajs1
Min älskade

dotter

Anne-lil Wihlstrand

Konst av Anne-lil Wihlstrand

Den största gåvan
Jag längtade efter visshet,
att uppleva det största och vackraste
som fanns utanför mig själv.

Då i mina stilla tankar
mötte jag Dig.
Lika stark som solen,
lika stor som universum,
Du kallas Gud,
att vara i Din närhet.
Få uppleva den stora kraft
Du utstrålar
går inte med ord att beskriva.

Men den största gåvan av alla,
var att upptäcka att
Ditt ljus,
Din kraft redan fanns i mig.

Skrivet efter en stilla meditation,vintern 2002.

En dag jag aldrig kommer att glömma.

Anne-lil Wihlstrand

Konst av Anne-lil Wihlstrand

Skapelsens kärna
Livets vatten
flödar, porlar, rinner sakta
genom mig.
Ljuset helar,
läker, växer i varje cell
och i min fysiska kropp.

Jag känner Din närvaro,
den kraftfulla källan
till ljus och kärlek
flödar genom och omsluter
hela min varelse.

I bön och längtan
möter jag Dig.

Jag ser Dig
i varje skapelse som kan betraktas,
eller upplevas genom alla mina sinnen.

En ny port har öppnats
för mig,
in till

ljuset

och skapelsens kärna.

...
Anne-lil Wihlstrand